Transit

Number One

It's January twenty-six. Im' freezing. Ed Fitzgerald, Age nineteen, five feet ten inches, black hair, brown eyes. Going home to boston Massachusetts. It's four, and I'm hungry and broke. I wish I was dead. But today I am a man.

Number Two

Gentlemen: Go to five-thirty East Lemon Avenue, Monrovia, California, for an easy handout.

Number Three

Marie Blackwell. Age nineteen. Brown eyes, brown hair. Considered pretty. One-eighteen East Ventura Street, Las Vegas, Nevada. Object: matrimony. Age nineteen, Brown eyes, brown hair. Oh, but I'm considered pretty. Here's where I live, here's where I live: One-eighteen East Ventura Street, Las Vegas, Nevada. My object is - yoo hoo hoo - Matrimony!

Number Five

Possible rides: January sixteenth, fifty-eight. January seventeenth, seventy-six. January eighteenth, nineteen. January nineteenth, six. January twentieth, eleven. To hell with it -- I'm going to walk!

Number Six

Jesus was God in the flesh.

VERTALING: 

Nummer Eén

Het is zesentwintig januari. Ik heb het ijskoud. Ed Fitzgerald, leeftijd negentien, vijf voet tien inches, zwart haar, bruine ogen. Ik ga naar huis naar Boston Massachusetts. Het is vier uur, en ik heb honger en ben blut. Ik wou dat ik dood was. Maar vandaag ben ik een man.

Nummer Twee

Heren: Ga naar vijf-dertig East Lemon Avenue, Monrovië, Californië, voor een snelle aalmoes.

Nummer Drie

Marie Blackwell. Leeftijd negentien. Bruine ogen, bruin haar. Knap bevonden. East Ventura Street 118, Las Vegas, Nevada. Doel: trouwen. Leeftijd negentien, bruine ogen, bruin haar. O, maar ik word knap bevonden. Hier woon ik, hier woon ik: East Ventura Street 118, Las Vegas, Nevada. Mijn doel is - yoo hoo hoo - trouwen!

Nummer Vijf

Potentiële lifts: Zestien januari, vijfentachtig. Zeventien januari, zevenentachtig. Achttien januari, negentien. Negentien januari, zes. Twintig januari, elf. Naar de hel ermee - ik ga te voet!

Nummer Zes

Jezus was God van vlees en bloed.
De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.