Transit

Harry Partch werd geboren in Oakland, Californië, op 24 juni 1901, en bracht zijn jonge jaren door in het Zuidwesten van Amerika, waar hij muziek en klanken van verschillende culturen leerde kennen. Hij schreef zich in voor de opleiding compositie aan de University of Southern California, maar was teleurgesteld en vertrok om op zichzelf verder te werken. Nadat hij het werk van Hermann von Helmholtz ontdekte, begon Partch te experimenteren met reine stemming, en legde uiteindelijk een stemmingssysteem vast dat aan zijn compositorische eisen voldeed. Hij maakte zijn 'Adapted Viola' in New Orleans, Louisiana, en begon gedichten van Li Po op muziek te zetten voor stem en zijn nieuwe instrument.

Hoewel zijn vroege werk enige steun kende en hij hiervoor kleine beurzen ontving, bracht de crisis van de jaren 1930 hem veel onzekerheid. Aan het einde van de crisis kende hij opnieuw succes en behaalde hij enkele beurzen en de steun van de Guggenheim Foundation. Tussen 1941 en 1956 componeerde en herschreef hij verschillende werken, bouwde hij meer dan een dozijn instrumenten die hij zelf had uitgevonden, en schreef hij de eerste editie van zijn boek Genesis of a Music.

In 1956 vatte Partch een vruchtbare residentie aan de University of Illinois, waar hij steun vond voor zijn composities en uitvoeringen. Partch verliet de universiteit in 1962 om de laatste twaalf jaar van zijn leven in Californië door te brengen. Gedurende deze jaren zagen nog meer creatieve werken en uitvoeringen van zijn 'total-theater' stukken het levenslicht, en schreef hij een sterk uitgebreide tweede editie van zijn Genesis. Harry Partch overleed in San Diego, Californië, op 3 september 1974.
De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.