Transit

Bryn Harrison | First Light | 2018

img
Compositiejaar: 2018
Uitgevoerd op Transit door: De 2de Adem

De uitnodiging om een compositieproject op te starten rond het thema democratie bracht me nieuwe uitdagingen, opende een verfrissend onderzoek, en stelde den natuur van creativiteit in vraag terwijl ze unieke kansen bood om materiaal te ontwikkelen in samenwerking met uitvoerende musici. Mijn ontdekking startte voorzichtig, met het ontwikkelen van een set instructies, die subgroepen van het koor konden gebruiken als uitvalsbasis om hun eigen creatieve ideeën te verkennen. De centrale muzikale ideeën die worden onderzocht, zijn herhaling en processen van graduele metamorfose.


Lees verder »

Mijn collega Robert Adlington wees me op de gelijkenissen van deze processen met het idee van de ‘echokamer’; een situatie waarin ideeën of overtuigingen versterkt worden door herhaling in een gesloten systeem (zoals we zien in de sociale media). Enkele van de ideeën die onderzocht werden tijdens de workshop baanden zich; misschien slinks, een weg in het afgewerkte stuk, gefilterd door mijn eigen esthetische interesses en bekommernissen. Dit materiaal bestaat onder meer uit specifieke oneigenlijke technieken, dichte harmonieën en bepaalde structurele elementen die geïnspireerd zijn op een tekening van een spiraal van een van de koorleden. In First Light bied ik de zangers bepaalde keuzes, en laat ik sommige beslissingen over enkele te interpreteren pagina’s open. Het schrijven van dit stuk zoog me ook binnen in een andere democratische kwestie; hoe delen we tijd, als uitvoerders en luisteraars? In Enduring Time (2017) schrijft Lisa Baraitser over het belang van het non-event in de hedendaagse maatschappij; die temporele situaties die ontstaan uit “een duidelijk gebrek aan dynamiek of beweging: wachten, blijven, uitstellen, ondergaan, doorzetten, herhalen, aanhouden, bewaren en overblijven…” (p. 13). Terwijl ik aan dit stuk schreef, onderzocht ik gelijkaardige thema’s. First Light gaat in essentie over het opheffen van tijd; het vraagt om geduld en tracht een ruimte te creëren waarin men actief kan luisteren. Uiteindelijk stelt het de vraag wat er gebeurt wanneer tijd gedeeld wordt, en wat het betekent om luisteren te begrijpen als een sociaal gebruik. Het werk is geschreven voor en opgedragen aan De 2de Adem en hun dirigent, Maarten Van Ingelgem, met dank aan Robert Adlington voor zijn inbreng bij dit project.

[Bryn Harrison]Media en bijlages

PROGRAMMABOEK


BIO COMPONIST

Bryn Harrison groeide op in Bolton. Na het afronden van zijn studies aan de City of Leeds College of Music specialiseerde hij zich in experimentele compositie in de Masteropleiding bij Gavin Bryars aan De Montfort University in Leicester. Doorheen zijn twintiger en dertiger jaren ontwikkelde Harrison een individuele benadering van tijd als cyclisch en herhalend gegeven. Meer recent is een verdere ontwikkeling van recursieve muzikale structuren te zien in een reeks langdurigere composities, waaronder Repetitions in Extended Time (2008) en passing light (2014).


Lees verder »     

FOTO'SRechten

MATRIX doet haar best alle rechthebbenden met betrekking tot materiaal op deze website te achterhalen. Wie meent dat zijn/haar materiaal onrechtmatig hier is gebruikt, verzoeken wij ons te contacteren.

Creative Commons License


Lees verder »     
Ook interessant...

Kijk ook eens naar deze werken

UITLEENMOGELIJKHEDEN

Het opnamefragment kan u ook ontlenen uit de collectie van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] te Leuven.

Openingsuren: dinsdag & woensdag (10u-18u), donderdag & vrijdag (14u-18u)

Meer informatie: info@matrix-new-music.be


De TRANSIT collectie is een initiatief van MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek], in samenwerking met Festival 20/21 en met de steun van Stad Leuven.